Home nakazu
Znaki drogowe nakazu
C-1C-1 Nakaz jazdy w prawo (skręcanie przed znakiem)
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo przed znakiem.
 C-2C-2 Nakaz jazdy w prawo (skręcanie za znakiem)
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo za znakiem.
 C-3C-3 Nakaz jazdy w lewo (skręcanie przed znakiem)
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w lewo przed znakiem.
C-4C-4 Nakaz jazdy w lewo (skręcanie za znakiem)
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w lewo za znakiem.
C-5C-5 Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do jazdy prosto przez skrzyżowanie. Nakaz kończy się za skrzyżowaniem. Skręcanie na skrzyżowaniu w prawo bądź w lewo jest zabronione.
C-6C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo
Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w prawo.
C-7C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo
Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w lewo.
C-8C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo lub w lewo za znakiem.
C-9C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku
Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z prawej strony tego znaku.
C-10C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku
Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z lewej strony tego znaku.
C-11C-11 Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
Wskazuje, że kierujący zobowiązany jest do przejechania z prawej lub lewej strony znaku.
C-12C-12 Ruch okrężny
wskazuje kierującemu pojazdem skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kier wskazanym przez znak. Kierujący jest zobowiązany do poruszania się dookoła tej wysepki, w odpowiednim kier.
C-13C-13 Droga dla rowerów
Wskazuje drogę (lub wydzielony pas ruchu), z której zobowiązane są korzystać osoby jadące na rowerach jednośladowych. Z drogi tej mogą korzystać także osoby kierujące motorowerami, ale nie wolno im rozwijać prędkości większej niż 40 km/h.
C-13aC-13a Koniec drogi dla rowerów
Oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla kierujących rowerami jednośladowymi.
C-14C-14 Prędkość minimalna
Znak oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.
C-15C-15 Koniec prędkości minimalnej
Wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać znak Prędkość minimalna.
C-16C-16 Droga dla pieszych
Wskazuje drogę przeznaczoną tylko dla pieszych, z której są oni zobowiązani korzystać.
C-16aC-16a Koniec drogi dla pieszych
Oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.
C-17C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
C-18C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Nakazuje używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
C-19C-19 Koniec używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
 
Copyright © 2014 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.